Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82
JobsOpen job positions
Jobs articleName 3
Jobs articleName 3 It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page
Jobs articleName 2
Jobs articleName 2 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
Jobs articleName 1
Jobs articleName 1 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
Konkurs: Video Editor – Videographer Designer/Kameraman
Konkurs: Video Editor – Videographer Designer/Kameraman
07.07.2021 | 17:14
Detyrat dhe përgjegjësitë e juaja si Video Editor/kameraman janë:Menaxhon dhe parashikon të gjitha aspektet teknike për video inçizim dhe redaktimPunon në zyre dhe teren (xhirim i intervistave,
Konkurs për Dizajner
Konkurs për Dizajner
05.07.2021 | 10:42
Kandidati do të bëj dizajn të softuerëve, ueb faqeve, logo, dizajne për shtyp, si dhe detyrat tjera të ngjashme të fushës.
Konkurs: Kontabilist
Konkurs: Kontabilist
05.02.2021 | 16:14
Detyrat dhe përgjegjësitë: Mbajtja e kontabilitetit, arkës dhe të gjitha pagesave dhe furnizimeve të nevojshme. Deklarimi dhe pagesa e tatimeve në mënyrë të rregullt dhe me kohë....
Top