Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82
Kulla e shqipes

Kulla e shqipes

AlbaSofti që nga viti 2003 merr pjesë në zhvillimin e softuerit Kulla e shqipes, si të versionit “desktop” ashtu edhe të versionit në internet, të cilin e rekomandojmë më shumë, për shkak të përditësimeve të herëpashershme që i bëjmë. 
 
Ky është një projekt softuerik shumë i suksesshëm i zhvilluar nga AlbaSofti në dobi të partnerëve tanë. 
Ky program mundëson përvetësimin e gjuhës shqipe. Në kuadër të këtij programi janë përfshirë të gjitha trajtat e lakuara ose të zgjedhuara të pjesëve të ligjëratës. 
 
Përmes këtij softueri ju mund të mësoni si të lakoni emrat, mbiemrat, përemrat, numërorët dhe si të zgjedhoni foljet. 
Ky program është shumë i lehtë për t’u përdorur. Pas instalimit, një ikonë do të paraqitet në tryezë. Programi do të paraqitet gjithashtu edhe në “Program Files”. Porsa të klikoni mbi ikonë, do të hapet forma e mirëseardhjes. 
 
Mjafton që të klikoni me mi mbi dritare dhe do të hapet dritarja kryesore nga e cila mund të futeni në dritaret e tjera. 
Në dritaren kryesore janë 10 butona që përfaqësojnë 10 pjesët e ligjëratës. Në mes të dritares është një kuti teksti në të cilën mund të shënoni fjalën. Pasi të shtypni tastin “ENTER” ose “TAB” në tastierë, një ose më shumë butona do të marrin kornizë me ngjyrë të gjelbër dhe lloji i pjesës së ligjëratës do të bëhet me ngjyrë të bardhë. Kjo tregon se fjala që keni shënuar u takon atyre pjesëve të ligjëratës, butonat e të cilave ndryshuan si më sipër. Me shigjetat që janë në formë, mund të vazhdoni të kërkoni fjalë të tjera para ose prapa, si dhe në fillim ose në fund. Në të njëjtën mënyrë mund të lëvizni dhe me shigjetat në tastierë. 
List of photos
Top