Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82
Privatësia
Privatësia
GroupAlbasoft Group është plotë përkushtim të mbrojë privatësinë tuaj. Ne zbatojmë praktikat më të mira për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale.

Deklarata e Privatësisë së Albasoft Group

Albasoft Group është plotë përkushtim të mbrojë privatësinë tuaj. Ne zbatojmë praktikat më të mira për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Deklarata jonë mbi Privatësinë sqaron hpata që ne ndërmarrim për të mbrojtur të dhënat tuaja personale kur ju vizitoni faqen tonë.

Albasoft Group respekton Privatësinë tuaj

· Informatat e veçanta të mbledhura nga ju gjatë mbushjes së fushave, si: e-maili, emri, numri i telefonit apo faksit etj. do të mbahen sekret.

· Për të pamundësuar qasjen e personave të paautorizuar, ne përdorim metoda dhe teknologji të ndryshme.

· Informatat tuaja kurrë nuk do të shiten, të shkëmbehen apo të dërgohen tek palët e treta.

Ne i përdorim informatat tuaj të ju shërbejmë më mirë

· Ne i përdorim “cookies” për t’ju dhënë përvojë më të mirë gjatë vizitës së faqes sonë, duke lejuar që të përgjigjemi individualisht.

· “Cookies” nuk na japin qasje në kompjuterin tuaj ose në çfarëdo informacioni rreth jush që ju nuk e ndani me ne.

· Ne i përdorim “Cookies” që të ruajmë IP adresën tuaj dhe informatat tjera si faqet që keni vizituar, linqet që keni klikuar, dhe materialet që ju keni qasur në faqen tonë.

· Këto informata përdoren vetëm për analiza dhe për përmirësim të cilësisë së faqes sonë.

· Lokacioni juaj apo informatat personale nuk do të zbulohen.

· “Cookies” janë të ruajtura në memorien e Shfletuesit (Browser) tuaj dhe mund të fshihen duke i ndërruar parametrat e Shfletuesit tuaj.

· Fshirja e “Cookies” mund të pengoj ju në shfrytëzimin e të gjitha përparësive në faqen tonë.

Linqet e faqeve tjera

· Faqja e Albasoft Group mund të ketë linqe të faqeve tjera.

· Linqet e faqeve tjera janë këtu për lehtësimin e punës suaj dhe qasja juaj në këto linqe është në rrezikun tuaj.

· Ne nuk përgjigjemi për përmbajtjen, sigurinë apo politikat e privatësisë për këtë faqeve që ju i vizitoni duke klikuar mbi këto linqe të jashtme.

· Ju lutëm lexoni Deklaratat e Privatësisë të këtyre faqeve para se të ndani informatat tuaja personale me to.

Ne i zbatojmë politikat tona të privatësisë plotësisht.

Na kontakto për çfarëdo pyetje apo shqetësimi rreth politikave tona mbi privatësinë.

Top